135 przypadków spalania odpadów

135 przypadków spalania odpadów

Podczas pierwszego, powakacyjnego posiedzenia Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza RMK omówione zostało egzekwowanie przepisów z zakresu ochrony środowiska w tym kontrola palenisk. Przez panią dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, Ewę Olszowską-Dej przedstawiona została informacja za I półrocze 2014.

Na podstawie statystyk Straży Miejskiej wynika, że zdiagnozowano 135 przypadków spalania odpadów na terenie posesji w Krakowie, w tym 87 przypadków palenia odpadami w piecach i 48 przypadków palenia odpadów na powierzchni ziemi.

Jednocześnie padło pytanie dotyczące kontorli związanych z przyznawaniem dotacji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji. W 30% na 225 skontorlowanych przypadków, u wnioskodawców stwierdzono nieprawidłowości dotyczące wniosku i zaistniałej sytuacji w lokalu bądź budynku. Jednym z błędów było nieprawidłowe wskazywanie ilości palenisk w stosunku do rzeczywistego stanu. Wydział Kształtowania Środowiska poczyni kroki zmierzające do zintensyfikowania działań kontrolnych, a tym samym uszczelnienie procedur przyznawania dotacji ze środków publicznych.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.