30 września 2013 – decydująca data dla jakości powietrza w Krakowie

Obserwując rosnące poparcie mieszkańców Krakowa* dla konieczności podjęcia przez władze szczebla wojewódzkiego konkretnych kroków w celu poprawy jakości powietrza w Krakowie, wiemy, że cel jest w zasięgu ręki. Jesteśmy teraz na prawie ostatniej prostej.

We wtorek, 24 września 2013 roku przedstawiciele i przedstawicielki Krakowskiego Alarmu Smogowy złożyli na ręce przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego petycję, ws. podjęcia skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie, pod którą podpisało się ponad 16500 osób.

W środę, 25 września 2013 roku podczas Sesji Radni Miasta Krakowa podjęli jednogłośnie tzw. uchwałę antysmogową, w sprawie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza w Krakowie.

W sierpniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przeznaczył kolejna środki na Program Ograniczenia Niskiej Emisji.

Wkrótce zostanie przyjęty przez Radę Miasta Krakowa Lokalny Program Osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny.

Uwieńczeniem i sukcesem nas wszystkich będzie przyjęcie Programu ochrony powietrza, a w ślad za nim, na podstawie art. 96 Prawa ochrony środowiska, uchwały w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze gminy miejskiej Kraków.

Teraz jest moment, abyśmy jak najliczniej przybyli na obrady Sejmiku Województwa. Przybyli i swoją obecnością wyrazili poparcie dla poprawy jakości powietrza w mieście. Pomimo zapewne niesprzyjającej pory dnia, gorąco proszę o obecność.

KAS poprosił już Fundację Stańczyka o obecności podczas Sesji i nagranie przebiegu obrad w punkcie dotyczącym Programu ochrony powietrza.

Chcemy, aby Kraków, za sprawą Radnych Sejmiku Województwa, dał przykład postępowości w działaniu dla dobra, i na rzecz mieszkańców!

Nie może Was zabraknąć w poniedziałek, 30 wrześnie na posiedzeniu Sejmiku Województwa Małopolskiego! Godz. 14:00, ul. Racławicka 56 (przecznica od ul. Wrocławskiej), VII p, sala obrad.

* wg badań opinii publicznej prowadzonych przez Instytut CEM: 90% krakowian popiera wprowadzenie zakazu stosowania węgla w indywidualnych paleniskach.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.