Antysmogowa uchwała dla Krakowa znów zaskarżona

Antysmogowa uchwała dla Krakowa znów zaskarżona

Komuś wyraźnie znów nie podoba się, że Kraków jest na drodze do poprawy jakości powietrza. Oczywiście, chcemy żyć w państwie prawa. W państwie, w których przestrzega się spisanych w kodeksach zasad. Gdzie jednak jest granica i prawo do interpretacji? A gdzie prawo do życia w czystym środowisku? Ile jeszcze razy poddawana pod wątpliwość będzie potrzeba zdrowia i życia?

Po raz kolejny uchwała przybliżającą mieszkańców, nie tylko Krakowa, ale i metropolii krakowskiej, a w dalszej konsekwencji województwa małopolskiego, a nawet kraju do życia w zdrowej atmosferze poddawana jest w wątpliwość.

Liczymy na to, że bardzo potrzebne i korzystne, przynoszące poprawę działania podejmowane od 2013 roku przez władze Krakowa nie zostaną w żadnym razie zaprzestane. Program Oganiczania Niskiej Emisji, Program Osłonowy muszą być nadal realizowane, i to ze wzmożoną siłą. Dziś jakość życia nas i naszych dzieci liczy się najbardziej.

Informacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego ws. uchwały z 15.01.2016 r. wprowadzającej ograniczanie dotyczące rodzajów paliw używanych do ogrzewania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków od 1.09.2019 r.

Jednocześnie wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Wojciech Kozak w komentarzu do zainstniałej sytuacji powiedział:

– Jesteśmy gotowi do odparcia zarzutów wobec uchwały, mamy mocne argumenty, umocowane w ustawie Prawo o ochronie środowiska. Skarga raczej nie powinna wpłynąć na termin wprowadzenia zapisów uchwały sejmiku.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.