Apel do Prezydenta i Radnych Miasta Krakowa

Inicjatywa Kraków Przeciw Igrzyskom wystosowała apel ws. jakości krakowskiego powietrza.

Apel do Prezydenta i Radnych Miasta Krakowa

Szanowni Państwo!

W pierwszym tygodniu listopada znów każdy mógł odczuć na własnej skórze radykalne pogorszenie jakości powietrza w Krakowie. Brakowało natomiast zdecydowanej reakcji władz lokalnych i szybkiego wdrożenia rozwiązań, które przyczyniłyby się do zminimalizowania smogu (w Paryżu już przy znacznie mniejszych jego stężeniach władze wprowadzają bezpłatną komunikację zbiorową i zakaz ruchu samochodowego!). Dlatego domagamy się powołania okrągłego stołu ds. polityki antysmogowej oraz przygotowania we współpracy z ekspertami w dziedzinie środowiska i transportu kompleksowego zestawu działań i procedur, które będą wdrażane automatycznie po przekroczeniu określonych norm emisji i pozwolą unikać sytuacji kryzysowych.

Zgodnie z danymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego źródłem około 16% emisji pyłu zawieszonego PM10 i aż 52% emisji toksycznego dwutlenku azotu jest ruch samochodowy. Redukcję emisji z pieców i kominków musimy w związku z tym uzupełnić o rozwiązania zachęcające do korzystania z transportu zbiorowego i ograniczające ruch samochodowy w centrum Krakowa. Przygotowywane przez prezydenta ograniczenie ruchu dla samochodów ważących powyżej 3,5 tony to zdecydowanie za mało. Skuteczna polityka antysmogowa musi uwzględniać istnienie różnych źródeł emisji pyłów zawieszonych i szybko reagować w sytuacji przekroczenia norm jakości powietrza.

W tej sytuacji postulujemy następujące działania władz, które powinny być przedmiotem obrad okrągłego stołu ds. polityki antysmogowej:

Krótkoterminowe (wdrażane w sytuacji ryzyka przekroczenia dobowych stężeń pyłu PM10 o więcej niż 200 mikrogramów na metr sześcienny):
– wprowadzenie bezpłatnej komunikacji publicznej;
– zakaz ruchu samochodowego od II obwodnicy (z wyłączeniem mieszkańców tego obszaru);

Długookresowe:
– zwiększenie częstotliwości kursowania tramwajów i autobusów (co 6 minut w godzinach szczytu, co 12 minut poza godzinami szczytu);
– separacja torowisk (ul. Westerplatte, ul. Gertrudy, ul. Bronowicka, ul. Kalwaryjska);
– wydzielenie nowych buspasów (ul. Kamieńskiego, ul. Opolska, ul. Czarnowiejska, ul. Pilotów);
– wprowadzenie systemu monitoringu strefy B;
– rozszerzenie strefy B (ul. Lubicz, ul. Długa, ul. Karmelicka, ul. Piłsudskiego);
– wypracowanie nowych założeń polityki parkingowej, które uwzględnią zmiany związane z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania i rekomendacje Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Apel można podpisać na stronie: krakowprzeciwigrzyskom.pl

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.