Posts by: Maciej Skinderowicz

Benzo(a)piren

Benzo(a)piren Benzo(a)pireny są wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA), które są związkami silnie rakotwórczymi. Benzopireny są składnikiem zanieczyszczeń powietrza, powstającym w wyniku…

Demokracja? Węglokracja

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest nadal blokowany. Plany zmniejszenia emisji opierają się na budowie nowych bloków energetycznych w elektrowniach. Wpływ…

SMOG WARS The Movie

W Krakowie trwa bitwa o czyste powietrze. Pod koniec listopada dowiemy się czy węgiel zostanie skreślony z listy paliw dopuszczonych.…
6 of 20
2345678910