zdrowie

Pyły zawieszone PM10 i PM2.5

Pył zawieszony PM10 Drobny pył zawieszony PM10 (particulate matter) jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne, takie jak…

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki Dwutlenek siarki (SO2) to bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Wchłaniany jest…
4 of 14
12345678