CNG szansą dla usług komunalnych na zerową emisję sadzy
Ilustracja: cng.auto.pl
Licencja ilustracji:  Wszelkie prawa zastrzeżone

CNG szansą dla usług komunalnych na zerową emisję sadzy

Najlepszym rozwiązaniem w walce ze spalinami emitowanymi przez transport jest jego maksymalne ograniczenie. Co jednak zrobić z pojazdami, których nie można całkowicie wyeliminować z ruchu miejskiego? Zaliczają się tutaj m.in. floty firm świadczących usługi komunalne, obsługiwane przez duże śmieciarki i zamiatarki. Odpowiedzią może okazać się zastosowanie silników gazowych, napędzanych gazem ziemnym (CNG). W wyniku prowadzonych testów w państwach Europy Zachodniej stwierdzono, że jest to najlepsze rozwiązanie dla wyeliminowania emisji sadzy z tej gałęzi transportu miejskiego. Okazało się także, że CNG ma zbawienny wpływ w przypadku ograniczenia emisji hałasu.

Czym tak naprawdę jest paliwo CNG?

CNG to skrót od nazwy sprężony gaz ziemny w języku angielskim. Jego główną zaletą jest praktycznie zerowa emisja cząstek stałych przy spalaniu. Co ważne, sytuacja ta utrzymuje się bez względu na wiek i kondycję techniczną pojazdu. Dzięki swoim doskonałym właściwościom fizykochemicznym, CNG z powodzeniem może być wykorzystywane do zasilania wszystkich rodzajów pojazdów – aut osobowych i dostawczych, a także pojazdów ciężkich – autobusów i ciężarówek.

Rozwinięte metropolie Europy Zachodniej, prowadząc walkę z zanieczyszczeniem powietrza, wybrały CNG jako jeden z filarów miejskiej „polityki antysmogowej”. Na podstawie wieloletnich analiz stwierdzono, że największe korzyści z wykorzystania tego bezdymnego paliwa wynikają z jego zastosowania do zasilania pojazdów usług komunalnych. Oczywiście, główną korzyścią było całkowite wyeliminowanie emisji sadzy (PM10) z pracujących maszyn. Dodatkowym efektem, o niemniejszym znaczeniu, była znaczna redukcja hałasu, który jest generowany przez śmieciarki czy zamiatarki. Dzięki temu pojazdy te spełniają surowe normy emisji hałasu PIEK, obowiązujące w wielu europejskich miastach.

Jak CNG sprawdza się w praktyce?

Możemy przekonać się o tym śledząc doświadczenia Berlina, Paryża czy Pragi. W miastach tych obecnie jest eksploatowane po kilkaset śmieciarek i zamiatarek różnej wielkości, których eksploatacja efektywnie przyczynia się do redukcji emisji spalin oraz hałasu. Co ważne, dzięki zastosowaniu CNG służby miejskie mogą wykonywać swoje zadania także w godzinach nocnych. Wcześniej wykonywanie zadań przy wykorzystaniu pojazdów z silnikami Diesla spotykało się z uzasadnionymi protestami mieszkańców z powodu nadmiernego hałasu.

Obecny poziom rozwoju infrastruktury tankowania CNG w Krakowie pozwala na natychmiastowe wdrożenie floty nawet kilkudziesięciu gazowych śmieciarek. W trybie ogólnodostępnym działają tu 2 stacje tankowania CNG. Na pozytywne doświadczenia z gazowymi śmieciarkami wskazują przykłady z Polski – w MPO Warszawa, a także w jednej z firm działających w aglomeracji śląskiej.

Warto przyjrzeć się także dalszym perspektywom dla wykorzystania CNG w transporcie. To paliwo metanowe może mieć postać odnawialnego źródła energii – biometanu pochodzącego z procesu fermentacji beztlenowej. Szanse na wdrożenie tego rozwiązania są obiektem badań europejskiego projektu Biomaster, realizowanego w Polsce m.in. przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a także MPO Kraków. Należy mieć zatem nadzieję, że doświadczenia zebrane przez to krakowskie przedsiębiorstwo usług komunalnych przybliży firmę do wdrożenia ekologicznych śmieciarek zasilanych sprężonym metanem lub bioCNG.

Autor jest redaktorem Portalu cng.auto.pl, popularyzującego wykorzystanie ekologicznego paliwa CNG i LNG w Polsce