Co Polacy wiedzą o OZE

Co Polacy wiedzą o OZE

Opublikowano badania przeprowadzone wśród mieszkańców Polski na temat wiedzy o OZE.

Co trzeci Polak nie potrafi wymienić nawet jednego źródła energii odnawialnej. Prawie dwie trzecie uważa, że w Polsce w ogóle nie wykorzystuje się alternatywnych źródeł energii. Zaledwie 4% miało świadomość, że odsetek zielonej energii w naszym kraju stanowi poniżej 10% ogółu.

Najczęściej wymieniane (powyżej 50%) źródła to wiatr i słońce. Mniej niż 10% odpowiedzi dotyczyło biogazu i energii geotermalnej.
W przypadku pytania co blokuje rozwój OZE w Polsce, ponad połowa odpowiedziała, że nakłady finansowe. Osoby badane wymieniały również niską świadomość społeczeństwa oraz niekorzystną politykę rządu.
20% ankietowanych mówiło o nielicznych krajowych specjalistach w branży OZE oraz braku dostępu do technologii. O ile wcześniejsze spostrzeżenia mają swoje podstawy, to te ostatnie tkwią mentalnie w stanie rynku sprzed lat, gdy ta technologia była egzotyczna. Pokazuje to, że duża część Polaków nadal traktuje OZE jako niszę, bez wsparcia technologii oraz fachowców, co w rzeczywistości mija się z prawdą.

Głównym ograniczeniem rozwoju odnawialnych źródeł energii jest polityka rządu, która promuje węgiel. Problem widać szczególnie w trakcie dyskusji na temat dostępu do energii. Jako alternatywę do węgla upatruje się gaz lub energię atomową. Rozproszone OZE są zazwyczaj pomijane i nie są brane pod uwagę jako poważna alternatywa.
Niska świadomość Polaków w związku z biogazem i energią geotermalną jest wyjątkowo niepokojąca. Polska właśnie w te źródła energii jest bogata i posiada duży potencjał. Jako kraj rolniczy, możemy produkować biogaz na potrzeby wsi, gmin oraz do zastosowania w transporcie. Zasoby geotermalne mogą się stawać czystą alternatywą do ogrzewania domów. Również zastosowanie pomp wymiany ciepła może się stać dobrym rozwiązaniem w przypadku budowy domów, które nie maja dostępu do gazu i gorącej wody z elektrociepłowni.
Oczywiście kwestia finansowa jest istotna. Pamiętajmy jednak, że jeśli potraktujemy to jako inwestycję, to po latach zauważymy korzyści w mniejszych rachunkach, środowisko będzie czystsze a mieszkańcy zdrowsi. Dodatkowo technologia stanieje, gdy jej udział w rynku będzie większy niż dzisiaj. Oczywiście polityka rządu jest niezwykle istotna. Już czas aby czyste technologie były promowane i popularyzowane. Tym bardziej, że Polska jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw w Unii Europejskiej.