Czyste powietrze dla Krakowa – podsumowanie roku

Czyste powietrze dla Krakowa – podsumowanie roku

Na początku roku 2013 uruchomiliśmy naszą stronę internetową, na której można śledzić bieżące wydarzenia związane z tematyką powietrza w Krakowie.

Koordynowaliśmy konsultacje społeczne dotyczące Programu ochrony powietrza dla Małopolski. Pod naszymi uwagami do programu udało nam się zebrać poparcie ponad 20 krakowskich organizacji pozarządowych.

Braliśmy udział w wydarzeniach związanych z tematyką ochrony środowiska. Dni Ziemi, Piknik Rodzinny, Święto Cykliczne. Byliśmy patronami merytorycznymi Sejmiku Ekologicznego, który został zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5 w Nowej Hucie.

W sierpniu wspieraliśmy drugie konsultacje społeczne dotyczące Programu ochrony powietrza, który ostatecznie został przyjęty przez radnych województwa 30 września 2013 r. stosunkiem głosów 31 głosów za, przy tylko 1 przeciw.

We wrześniu włączyliśmy się w obchody Europejskiego Dnia Zrównoważonego Transportu

Wraz z krakowskimi aktywistami pomagaliśmy zorganizować Antysmogowy marsz żałobny. Happening, w którym wzięło udział ponad 1000 osób, wyraził niezadowolenie mieszkańców Krakowa z decyzji Zarządu Województwa Małopolskiego (ZWM), który jako rozwiązanie smogu w Krakowie zaproponował wymianę starych pieców węglowych na nowsze modele, bez ograniczenia i eliminacji stosowania paliw stałych w Krakowie.

Ostatecznie, po konsulatacja ze społeczeństwem, ZWM zaproponował inną wersję uchwały, zakładającą zakaz spalania paliw stałych w Krakowie od września 2018 roku.
Ostatnie konsultacje społeczne w 2013 roku dotyczyły uchwały określającej listę paliw dopuszczonych na terenie Krakowa. Ponownie pod uwagami podpisało się ponad 20 organizacji.

Od września do listopada przeprowadziliśmy 50 warsztatów w krakowskich gimnazjach oraz liceach. Warsztaty dotyczyły zanieczyszczenia powietrza – problemów i rozwiązań. Zorganizowaliśmy szkolenie dla nauczycieli.

25 listopada odbyło się głosowanie nad uchwałą dotyczącą listy paliw stałych dopuszczonych w Krakowie. 22 radnych zagłosowało za, 11 przeciw, a 5 się wstrzymało.

Od 2018 w Krakowie zostanie wprowadzony zakaz spalania paliw stałych w celach grzewczych oraz do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Od początku 2014 roku nie będzie można instalować nowych pieców na paliwa stałe. Do wymiany pieców węglowych będą dopłaty wynoszące nawet do 100% kosztów. Program osłonowy pokrywający różnicę kosztów ogrzewania jest przewidziany dla osób niezamożnych oraz ubogich.

Wzięliśmy udział w akcji promującej carpooling Nie woź powietrza. Oczyść powietrze!

W planie na przyszły rok mamy kontakt i rozmowy z urzędnikami, aby sprawnie realizowali plan wymiany pieców, zmniejszanie zanieczyszczeń od komunikacyjnych oraz edukację ekologiczną mieszkańców.