Czyste powietrze dla Małopolski
Ilustracja: Krakowski Szpital Specjalistyczny
Licencja ilustracji:  Wszelkie prawa zastrzeżone

Czyste powietrze dla Małopolski

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II organizuje kolejną konferencję o jakości powietrza pt. „Czyste powietrze dla Małopolski”. Jak widać, tym razem – jest to trzecia konferencja w tym temacie – zagadnienia wystąpień wykroczą poza zanieczyszczenia i skutki życia w skażonym środowiska obszaru Krakowa.

W programie między innymi znajdzie się temat „Stan powietrza: diagnoza dla Małopolski”, który przedstawi pan Paweł Ciećko, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochorny Środowiska. Będzie też można usłyszeć relację z Raportu Najwyższej Izby Kontorli 2014 o stanie powietrza w Małopolsce, którą zaprezentuje pani Jolanta Stawska z Delegatury NIK w Krakowie.
Dla osób spoza Krakowa ciekawy może się okazać panel dyskusyjny przedstawicieli Władz Samorządowych wbrabych miasta i gmin Małopolski o działaniach podejmowanych przez miasta na rzecz ochrony powietrza.

Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej Organizatora.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.