Demokracja energetyczna

Demokracja energetyczna

Dzięki nowym możliwościom technologicznym, woli politycznej i aktywności obywatelskiej w wielu krajach rozwija się demokracja energetyczna – system, w którym społeczeństwo w sposób aktywny uczestniczy w wyborze i budowaniu modelu energetycznego, mając nad nim kontrolę.

U podstaw demokracji energetycznej leżą technologiczne możliwości produkowania energii z rozproszonych, ogólnie dostępnych, niewyczerpalnych i darmowych źródeł, np. słońca, wiatru, wody czy geotermii. Pociąga to za sobą głęboką transformację – gospodarczą, społeczną, ekologiczną i kulturową. Do tej pory korzystaliśmy bowiem z energii głównie jako konsumenci, czerpiąc ją z konwencjonalnych, nieodnawialnych źródeł (w Polsce głównie z węgla, ropy i gazu, w innych krajach także z uranu). Dziś nowe możliwości technologiczne sprawiają, że zarówno osoby indywidualne, społeczności lokalne, jak i lokalny biznes mogą same produkować energię ze źródeł odnawialnych. Dzięki dobrej polityce i aktywności obywatelskiej w dynamicznie rosnącej liczbie krajów na całym świecie dochodzi do prawdziwego pospolitego ruszenia energetycznego. Z biernych konsumentów ludzie masowo stają się prosumentami, czyli producentami i konsumentami energii elektrycznej jednocześnie, połączonymi ze sobą inteligentną siecią, do której sprzedają lub z której kupują prąd. Odciążają istniejące sieci, obniżają koszty produkcji energii, efektywniej ją wykorzystują i działają na rzecz ochrony środowiska oraz klimatu. W lokalnych społecznościach – w miastach i na wsi – rozwijają się nowe formy własności energii, np. kooperatywy energetyczne. Dowolna liczba osób może wstąpić do tych nowoczesnych spółdzielni, złożyć się na farmy wiatrowe lub solarne, czerpać z nich energię na własne potrzeby lub sprzedawać i zarabiać na tym. Coraz powszechniejsze staje się dążenie lokalnych wspólnot do samowystarczalności energetycznej.

Cała publikacja Demokracja energetyczna

Więcej: zielonapolityka.pl