Dni Ziemi 2013 w trosce o jakość powietrza w Krakowie

www-plakatPo raz 15 w Krakowie odbędą się Dni Ziemi. 19-20 kwietnia 2013 r. przy al. Róż. W programie Dni znajdzie się, jak co roku możliwość wymiany surowców wtórnych na sadzonki drzew i krzewów. To właśnie takie działanie wydaje się obok likwidacji palenisk opalanych węglem i drewnem najważniejszym z działań. Po pierwsze oddane surowce nie trafią do domowych pieców (zakaz palenia odpadami reguluje prawo – więcej poniżej). Po drugie miasto zyska zieleń nasadzoną w różnych rejonach miasta. W tym roku za surowce wtórne będzie można otrzymać przede wszystkim sadzonki jałowców i tuji – które są o tyle cenną roślinnością dla miasta, że są zimozielone, dzięki czemu pochałaniają zanieczyszenia, przez cały rok, w bezpośredni sposób przyczyniając się do minimalizacji uciążliwości smogu nad Krakowem.

Podczas Dni Ziemi, również zapreznetujemy działania i akcje pojejmowane przez Polską Zieloną Sieć. Zapraszamy na nasze stoisko przy al. Róż w Nowej Hucie.

Dni Ziemi:
piątek, 19 kwietnia 2013 – godz. 10.00 – 16.00
sobota, 20 kwietnia 2013 – godz. 10.00 – 16.00

Do pełnego Programu Dni Ziemi odsyłamy na strony organizatora.

Obowiązujące przepisy prawa zakazujące palenia odpadami w domowych piecach:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.):
art. 71 „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.):
art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
– pkt 1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
– pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”;
art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”.

Spalanie odpadów z naruszeniem w/w przepisów jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5 000 zł, a w skrajnych przypadkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.