Do 16 sierpnia trwają konsultacje społeczne poszerzonego Programu ochrony powietrza

Do 16 sierpnia trwają konsultacje społeczne poszerzonego Programu ochrony powietrza

Już tylko kilka dni pozostało, aby wyrazić opinię o zaktualizowanym „Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”. Do 16 sierpnia 2013 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego czeka na pisemne uwagi do projektu Programu dostępnego na stronach Urzędu.

Podobnie, jak w styczniu 2013, tak i teraz analizowaliśmy zaktualizowany projekt „Programu ochrony powietrza województwa małopolskiego”. Jeśli organizacja pozarządowa nie wypracowała jeszcze własnego stanowiska odnośnie aktualizacji Programu, zachęcamy do podpisania się pod uwagami i wnioskami przygotowanymi przez Polską Zieloną Sieć, a my tak jak poprzednio złożymy wspólne pismo w Urzędzie. Na deklarację wspólnego podpisania czekamy do piatku, 16 sierpnia do godz. 9.00.

Informację w formule: nazwa organizacji, adres siedziby, imię i nazwisko reprezentanta organizacji, prosimy przesłać na adres e-mail: gmalochleb@zielonasiec.pl

Treść uwag.

Jednoczeście zachęcamy mieszkańców Krakowa do składania indywidulanych uwag. Można je wysłać e-mailem na adres: powietrze@umwm.pl

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.