Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu (NO2) jest nieorganicznym gazem utworzonym przez połączenie tlenu z azotem z powietrza. Jest to substancja oddziaływująca w sposób szkodliwy na roślinność i zdrowie ludzkie. Może podrażniać płuca i powodować mniejszą odporność na infekcje dróg oddechowych. Przedłużające się lub częste narażenie na stężenia, które są znacznie wyższe niż zwykle w powietrzu, mogą powodować zwiększoną częstość występowania ostrej choroby układu oddechowego u dzieci. Głównymi źródłami emisji dwutlenku azotu są transport drogowy, energetyka zawodowa oraz lokalne systemy grzewcze. Na terenach dużych miast dominuje wpływ spalin samochodowych, dlatego największe zanieczyszczenia najczęściej występują w sąsiedztwie ruchliwych ulic. Większą emisję tlenków azotu powodują pojazdy z silnikami Diesla. Zmniejszenie emisji tlenków azotu można również uzyskać poprzez poprawne wyregulowanie silnika samochodu.

NO2