Dzień Czystego Powietrza – dbamy o zdrowie

Dzień Czystego Powietrza – dbamy o zdrowie

Minął kolejny Dzień Czystego Powietrza. Czy oddychamy już lepszym powietrzem? Kiedy listopadowe powietrze w naszych miastach, na naszych wsiach będzie czyste?

Te i podobne pytania zadajemy sobie przy każdej informacji, jaką można otrzymać z seriwsu Jakość powietrza w Małopolsce. Są to ostrzeżenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 w powietrzu (50 µg/m³) oraz związanego z nim podwyższonego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

Zalecane są środków ostrożności w postaci unikania długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń, czy ograniczenia dużego wysiłku fizycznego na otwartej przestrzeni. A jeśli jesteśmy w grupie ryzyka, jako osoby chore, powinniśmy mieć dostęp do właściwych leków i stosować się do zaleceń lekarzy.

A kto znajduje odpowiedź na pytanie: ilu z nas jeszcze nie wymieniło systemu ogrzewania? Ile czasu będziemy się zastanawiać nad tym milowym krokiem?

Mieszkańcy Krakowa składając do dnia 31.12.2016 r. kompletny wniosek, otrzymają nawet 100% kosztów kwalifikowanych wymiany systemu ogrzewania w ramach krakowskiego Programu Ograniczania Niskiej Emisji.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, inwestycję będzie można zrealizować w 2017 roku. Bez użycia własnej gotówki, z rekomendowanymi przez Gminę wykonawcami instalacji.

Zwlekający z decyzją o zwrócenie się o dofinansowanie, od 2017 roku będą mogli liczyć na dofinansowanie już tylko do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych, a w 2018 roku 60%. Czekanie w tym przypadku, nie opłaci się.

Drodzy mieszkańcy: PROSIMY, NIE CZEKAJCIE. Działajcie z: Procedurą WS-16.

Tak! Dla Czystego powietrza nie tylko w Dzień Czystego Powietrza!

Procedura dostępna jest na stronach Urzędu Miasta Krakowa. Nie jest trudna, a dodatkowo można skorzystać z fachowej porady w Wydziale Kształtowania Środowiska (os. Zgody 2, Kraków).

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.