Warsztaty edukacyjne dla młodzieży. Formularz zgłoszeniowy

Zgłoś klasę do udzału w bezpłatnych warszatach o jakości powietrza w Krakowie i Małopolsce.

Warsztaty w szkołach Krakowa i Małopolski w roku 2014

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, w ramach kampanii „Czyste powietrze dla Krakowa” zaprasza do kolejej edycji edukacji o jakości powietrza, skierowanej do uczniów szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgminazjalnych w Krakowie, ale i w województwie małopolskim. Warszataty prowadzone są nieodpłatnie dla szkół.

Pyły zawieszone PM10 i PM2.5

Pyły zawieszone PM10 i PM2.5

Drobny pył zawieszony PM10 (particulate matter) jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne, takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in. benzo(a)piren, metale ciężkie oraz dioksyny i furany).

Benzo(a)piren

Benzo(a)piren

Benzo(a)pireny są wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA), które są związkami silnie rakotwórczymi.

Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu

Dwutlenek azotu (NO2) jest nieorganicznym gazem utworzonym przez połączenie tlenu z azotem z powietrza.

Smog fotochemiczny

Smog fotochemiczny

Pomimo, że w marcu kończy się sezon grzewczy, a mieszkańcy zaprzestają palenia w domowych kotłowniach i piecach Kraków nie jest wolny od smogu.

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki

Dwutlenek siarki Dwutlenek siarki (SO2) to bezbarwny gaz o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe.

Edukacja - warsztaty w szkołach - Czyste powietrze dla Krakowa

ROK SZKOLNY 2013/2014
Szanowni Państwo, dyrektorzy szkół i nauczyciele!
Jeśli są Państwo zainteresowani warsztatami dotyczącymi ważkiego dla mieszkańców Krakowa tematu smogu oraz zanieczyszczenia powietrza, to prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

Zaproszenie dla nauczycieli na szkolenie o jakości powietrza w Krakowie

JAK ROZMAWIAĆ Z UCZNIAMI O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA W KRAKOWIE?
Polska Zielona Sieć w ramach kampanii Czyste powietrze dla Krakowa zaprasza 24 października 2013 roku (czwartek) na szkolenie do Małopolskiego Instytutu Kultury.

Wyższa Kultura Mobilności

Wyższa Kultura Mobilności

Edukacyjny serial video pomagający zrozumieć dlaczego przestrzeń dla pieszych czy tory tramwajowe są dla miasta i jego mieszkańców korzystniejsze niż parkingi samochodowe i autostrady.
Tłumaczenie: Polska Zielona Sieć

Poradnik miejskiego rowerzysty

Poradnik miejskiego rowerzysty

Rower – nowa kultura mobilności” to wydawnictwo Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć kierowane do mieszkańców miast, w których coraz trudniej się poruszać, w których obywatele coraz więcej czasu spędzają na podróżach z domu do pracy i szkoły. Naszym Poradnikiem wychodzimy do tych wszystkich, dla których dotychczasowy model życia jest za „ciasny” i chcą w nim wprowadzić zmiany.

Jedź rowerem! Poradnik

Jedź rowerem! Poradnik

Wahasz się wsiąść na rower i przemierzać na nim codziennie miasto? Masz wątpliwości związane z bezpieczeństwem poruszania się w deszczowe dni? Jesteś doświadczonym rowerzystą, ale nie wiesz w jaki sposób zachęcić przyjaciół do wspólnego jeżdżenia do szkoły, kina, na zakupy? Mamy nadzieję, że odpowiedzi na te pytania znajdziesz w Poradniku miejskiego rowerzysty, który oddajemy w Twoje ręce. Zebraliśmy w nim doświadczenia nasze i naszych przyjaciół rowerzystów.