Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska można sprawdzić przekroczenia stężeń na terenie Polski: dwutlenku siarki (SO2), ozonu (O3), dwutlenek azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), PM10, ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), nikilu (Ni), B(a)P, PM2.5.

Jest możliwość pobrania rocznych raportów od 2003 do 2012 roku. Dostępne są również publikacje na temat zanieczyszczenia powietrza. Grafiki i symulacje są przygotowane pod kątem ochrony zdrowia lub ochrony roślin.

Strona jest przejrzysta i łatwa w nawigowaniu.