Inwentaryzacja palenisk domowych w 2013 roku

Inwentaryzacja palenisk domowych w 2013 roku

Ostatnia inwentaryzacja źródeł niskiej emisji był sporządzona 20 lat temu. Od tego czasu sytuacja uległa zmianie i dane z 1994 roku nie są już wiarygodne. W 2012 ruszyła pilotażowa inwentaryzacja, podczas której opracowano metodykę.

W 2013 roku sporządzono inwentaryzację w Dzielnicy I (prawie cały obszar), II (częściowo) oraz fragment Dzielnicy VIII.
Całkowita liczba czynnych pieców na terenie objętym inwentaryzacją – 5 891 sztuk, w tym 5 719 sztuk pieców (lub kominki) zinwentaryzowano w 976 budynkach mieszkalnych oraz 172 piece (lub kominki) w 43 budynkach, których oznaczenie jest inne niż mieszkalne.
Liczba wszystkich budynków i budowli zlokalizowanych w obszarze – 4 477.
Liczba budynków mieszkalnych oraz budynków z przeznaczeniem na pobyt ludzi (pensjonaty, hotele, hostele, szkoły) – 1 766.

Według planu w 2014 roku inwentaryzacja obejmie część dzielnicy I, II, VII, VIII oraz w całości dzielnice III, V, XIII, XIV, natomiast w 2015 roku część dzielnicy VII i VIII oraz w całości dzielnice IV, VI, IX, X, XI, XII, XV, XVI, XVII, XVIII.
W ciągu najbliższych dwóch lat powinniśmy poznać rzeczywistą ilość domowych palenisk na terenie Krakowa. Do tej pory szacowano ich ilość pomiędzy 30 a 60 tys.

link do mapy

1 Comment

  1. Mieszkańcy Krakowa! Mamy szansę na likwidację kolejnych 5 tys. pieców węglowych | Czyste powietrze dla Krakowa · Kwiecień 23, 2014

    […] samym Kraków zyskał szansę na likwidację 5 tysięcy pieców węglowych w Środmieściu, gdzie jak wiemy z inwentaryzacji Dzielnicy I (prawie cały obszar), II (częściowo) oraz fragment Dzielnicy VIII zlokaliowanych […]