Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza RMK

Komisja Ekologii i Ochrony Powietrza RMK

W czwartek, 29 sierpnia 2013 odbyło się, kolejne posiedzenie powołanej w lipcu Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza przy Radzie Miasta Krakowa. Komisja ma za zadanie między innymi inicjowanie działań na rzecz zmniejszenia degradacji środowiska ograniczenia emisji, w szczególności gazów i pyłów do powietrza w tym podejmowanie działań służących przywracaniu określonych standardów jakości powietrza.

Podczas posiedzenia Komisji kilka krakowskich jednostek przedstawiło sprawozdania z dotychczasowych działań. Między innymi dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, pani Ewa Olszowska-Dej, która zapowiedziała iż jest już decyzja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, o przeznaczeniu 12 mln złotych na działania związane z walką z niską emisją w Krakowie.

Trwają też prace w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nad przygotowaniem programu osłonowego dopłat dla mieszkańców potrzebujących pomocy finansowej po zmianie sytemu ogrzewania na bardziej przyjazne klimatowi Krakowa.

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 12 września, które w dalszym ciągu będzie poświecone Antysmogowemu Programowi Przyspieszenia, czyli uchwale kierunkowej dla prezdyenta Miasta Krakowa.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.