Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za złą jakość powietrza

Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za złą jakość powietrza

Na podstawie Komunikatu prasowego Komisji Europejskiej z dn. 10.12.2015

Komisja Europejska (KE) pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku ze złą jakością powietrza, a konkretnie za przekroczenia dopuszonych norm dla pyłu zawieszonego PM10.

Powodem jest utrzymujące się na wysokim poziomie przekroczenie dopuszczonego stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu, a także podejmowanie niewystarczających działań zaradczych (legislacyjnych i administracyjnych), mające na celu poprawę tego stanu rzeczy. Dobowe wartości dla pyłu zawieszonego PM10 zostały trwale przekroczone w 35 na 46 stref, na jakie podzielona jest Polska.

W uzasadnieniu pozwu KE podaje, że mimo obowiązku nałożonego na Polskę, jako kraju członkowskiego UE, do zapewnienia zadowalającej jakości powietrza dla swoich obywateli, jakość powietrza pozostaje problemem w wielu miejscach przez całe lata.

Podnosi też iż pyły zawieszone PM10 są obecne w emisji z przemysłu, transportu, sposobu ogrzewania w gospodarstwach domowych i z rolnictwa. Powoluje się na szkodliwość pyłów zawieszonych dla zdrowia poprzez wywoływanie szeregu schorzeń.

Aktualnie Komisja Europejska prowadzi działania w sprawie naruszenia przepisów nadmiernych emisji pyłów zawieszonych w stosunku do 16 państw członkowskich (Belgii, Bułgarii, Czech, Grecji, Łotwy, Hiszpanii, Francji, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier i Włoch). Sprawa sądowa została wniesiona do również przeciwko Bułgarii.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.