Komisja Europejska wprowadza nowy pakiet dotyczący czystego powietrza

Komisja Europejska wprowadza nowy pakiet dotyczący czystego powietrza

Częstą przyczyną absencji pracowników są choroby spowodowane zanieczyszczeniem powietrza. Wiążą się z tym również wysokie koszty opieki zdrowotnej.
Aby zmniejszyć skalę problemu, Komisja Europejska pod koniec roku 2013 przyjęła pakiet zawierający nowy program „Czyste powietrze dla Europy”. Są w nim opisane nowe cele, wymagania oraz możliwości ich realizacji do roku 2030. Najważniejsze zmiany to nowe normy dotyczące stężenia pyłu PM2.5

Do tej pory obostrzenia dotyczyły pyłu PM10. W Polsce, stężenie PM10 jest przekraczane na 90% powierzchni kraju. Najczystszymi miastami są Koszalin, Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Dopuszczalny poziom tego pyłu występuje na terenie województwa podlaskiego, które okazuje się być zarazem najczystszym rejonem kraju. Na drugim końcu są miasta w Małopolsce i na Śląsku.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska sceptycznie ocenia obecne możliwości Polski w spełnieniu nowych norm. W krajach starej unii problem jest na innym poziomie. Tam władze skupiają się na szczegółach, my musimy zająć się podstawą. W pierwszej kolejności niska emisja, następnie transport oraz zanieczyszczenia z przemysłu. Mamy bardzo dużo do zrobienia. W większości miast zachodnich problem niskiej emisji został już rozwiązany. Restrykcje teraz dotyczą emisji od transportu oraz ograniczania zanieczyszczeń z elektrowni węglowych.
Jeśli Polska ma się dostosować do nowych standardów, to powinna rozwiązywać przyczyny zanieczyszczenia powietrza równolegle. Promocja węgla oraz planowanie budowy nowych elektrowni węglowych na pewno temu nie pomoże.