Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Powietrza
Ilustracja: Ministerstwo Środowiska
Licencja ilustracji:  Wszelkie prawa zastrzeżone

Konsultacje Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Krajowy Program Ochrony Powietrza jest obecnie konsultowanym dokumentem. Ma on charakter strategiczny, wyznaczający cele i kierunki działań, jakie powinny zostać uwzględnione w programach ochrony powietrza dla poszczególnych województw, podczas ich aktualizacji, które następować będą w ciągu najbliższych, ze względu na to, że województwa właśnie zaktualizowały POPy (przykładowo województwo małopolskie zrobiło to w 2013 roku).

Niemniej, nie należy się zniechęcać, a wręcz przciwnie, bo zmiana jakości powietrza jest procesem, w którym uczestniczymy, na różnych szczeblach po pierwsze na poziomie analizowania, a po drugie rozwiązywania problemu zanieczyszczenia powietrza w Polsce.

Konsultacje społeczne Krajowego Progrmu Ochrony Powietrza, zgodnie z pismem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, potrwają 30 dni począwszy od 6 marca 2015 roku.
Plik z Programem udostępniamy pod adresem: KPOP.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.