Konsultacje Programu ochrony powietrza w subregionach

Konsultacje Programu ochrony powietrza w subregionach

Zanim w styczniu 2017 roku badany Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego trafi pod obrady Sejmiku Województwa Małopolskiego, w najbliższych tygodniach odbędzie się cykl spotkań w subregionach poświęcony aktualizowanemu Programowi. Spotkania zaplanowane zostały w następujących terminach:
– w Krakowie I (miasto Kraków, Krakowski Obszar Metropolitarny) – 12.09,
– w Tarnowie (miasto Tarnów, powiaty: brzeski, dąbrowski i tarnowski) – 13.09,
– w Krakowie II (powiaty: bocheński, krakowksi, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki) – 19.09,
– w Nowym Sączu (miasto Nowy Sącz, powiaty gorlicki, limanowski, nowosądecki) – 20.09,
– w Chrzanowie (Chrzanów powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki) – 21.09,
– w Nowym Targu (Nowy Targ, powiaty: nowotarski, suski, tatrzański) – 22.09.

Miejsca i godziny spotkań zostaną podana na stronie powietrze.malopolska.pl

W ich trakcie spotkań zaprezentowane zostaną proponowane działania, zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń w ramach aktualizowanego i dostosowywanego Programu.

W listopadzie 2016 r. Program powinien zostać poddany konsultacjom społecznym. W tym czasie będzie on opiniowany przez gminy i powiaty, nastomiast mieszkańcy będą mogli przedstawić swoje stanowisko, zgłosić uwagi i wnioski do przygotowanego projektu dokumentu.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.