Kraków bez smogu. Dodaj swój głos do konsultacji społecznych ws. tzw. uchwały antysmogowej
Ilustracja: Akcja Demokracja
Licencja ilustracji:  Wszelkie prawa zastrzeżone

Kraków bez smogu. Dodaj swój głos do konsultacji społecznych ws. tzw. uchwały antysmogowej

Do Radnych Sejmiku województwa małopolskiego

Dodaj swój głos w ramach projektu konsultacji Projektu uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Projekt dostępny jest na stronie Województwa Małopolskiego.

Apelujmy. Dziś.
Apeluj z Akcją Demokracją

Nie chcemy żyć w najbardziej zanieczyszczonym miejscu Europy! Takim miejscem jest właśnie Kraków oraz praktycznie cała Małopolska. Fatalna jakość powietrza zagraża naszemu zdrowiu i życiu – powoduje nowotwory, groźne choroby górnych dróg oddechowych i układu krążenia, uszkadza płody i niszczy zdrowie dzieci.

Dlatego popieramy zapisy zawarte w projekcie uchwały antysmogowej dla Krakowa, które doprowadzą do wyeliminowania emisji pochodzącej ze spalania węgla i drewna w celach grzewczych [1]. Dzięki wdrożeniu tej uchwały zadbamy o zdrowie tych najbardziej zagrożonych skutkami zanieczyszczenia powietrza, osób starszych, chorych i dzieci.

Według analiz przeprowadzonych na potrzeby Programu Ochrony Powietrza [2], instalacje grzewcze na węgiel i drewno działające na terenie Krakowa odpowiadają za 42% stężenia pyłu PM10, 34% pyłu PM2,5 oraz aż 68% stężenia rakotwórczego i mutagennego benzo[a]pirenu. Ilość każdego z tych zanieczyszczeń w krakowskim powietrzu znacznie odbiega od ustalonych prawem norm – na przykład w 2014 r. stężenie benzo[a]pirenu sięgnęło 700% normy. Dlatego wyeliminowanie z terenu Krakowa instalacji, w których spalane są paliwa stałe jest niezbędne dla poprawy jakości powietrza w mieście.

Opracowania eksperckie wskazują, że całkowity zakaz stosowania paliw stałych jest warunkiem koniecznym lecz niewystarczającym dla rozwiązania złej jakości powietrza w Krakowie. [3] Ograniczeniu musi również ulec napływ zanieczyszczeń z innych części województwa, emisja z samochodów poruszających się po mieście oraz emisja z zakładów przemysłowych. Jest to jednak krok niezbędny w walce o czyste powietrze.

Apelujemy do Sejmiku o jak najszybsze przyjęcie uchwały antysmogowej dla Krakowa. Apelujemy również o niezwłoczne podjęcie przez Urząd Marszałkowski i Sejmik prac nad uchwałą antysmogową dla pozostałej części województwa w celu wyeliminowania najbardziej trujących kotłów na paliwa stałe. Zaniechanie działań regulacyjnych w pozostałej części regionu spowoduje, że jakość powietrza w Małopolsce nie poprawi się, a do Krakowa napływać będą zanieczyszczenia z ościennych gmin i powiatów, w których niska emisja pozostaje poza jakąkolwiek kontrolą.

Każdy rok zwłoki w podjęciu tych decyzji oznacza skazywanie na przedwczesną śmierć kilku tysięcy mieszkańców naszego regionu. Po wejściu w życie ustawy antysmogowej Sejmik zyskał narzędzia do skuteczniejszej walki z niską emisją, która stanowi główne źródło zanieczyszczania powietrza w Małopolsce. Niezastosowanie tych narzędzi byłoby poważnym zaniedbaniem, powodującym dalsze narażenie zdrowia i życia mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Jesteśmy przekonani, że Kraków może być miastem o czystym powietrzu.

[1] Projekt uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Dostępny na: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2015/projekt_uchwala_SWM_antysmogowa_Krakow_2015-11-12b.pdf

[2] Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, dostępny na: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2013/zalacznik_1_glownyXLII-662-13.pdf

[3] Program Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, dostępny na: http://www.malopolskie.pl/Pliki/2013/zalacznik_1_glownyXLII-662-13.pdf

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.