Kraków ma 3 stacjonarne i 3 mobilne punkty pomiaru jakości powietrza

Kraków ma 3 stacjonarne i 3 mobilne punkty pomiaru jakości powietrza

Do znanych nam już dobrze 3 stacji zbierających dane w ramach monitoringu jakości powietrza w Krakowie, czyli:

  stacji przy al. Krasińskiego (stacja komunikacyjna),
  stacji przy ul. Bulwarowej (stacja przemysłowa) i
  stacji przy ul. Bujaka (stacja tła miejskiego),

dołączyły 3 stacje mobilne. To oznacza, że będą one okresowo zmieniały położenie na terenie Krakowa.
Nowe stacje aktualnie znajdują się

  przy ul. Dietla (stacja komunikacyjna, u wylotu ul. Wielopole do ul. Dietla),
  na os. Piastów (stacja tła miejskiego) oraz
  przy ul. Złoty Róg (stacja tła miejskiego, w Bronowicach).

Stacje mobilne przy os. Piastów i ul. Złoty Róg mierzą jedynie poziom pytłów zawieszonych PM10.
Stacja przy ul. Dietla mierzy też poziom tlenku azotu, tlenków azotu i dwutlenku azotu.

Wykaz stacji pomiarowych w Krakowie wraz z danymi z monitoringu jakości powietrzaa można znaleźć na stronie WIOŚ.

Nowe stacje zostały zakupione przez miasto Kraków w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.