Kraków się dusi – II stopień zagrożenia

Kraków się dusi – II stopień zagrożenia

Stan krakowskiego powietrza zatrważa. Już nie tylko ekologów, lekarzy, czy rowerzystów. Dziś o stanie jakości powietrza w stosunku na przykład do końcówki 2012 roku wie dużo więcej mieszkańców miasta. Nie zmienia to jednak faktu, że wdrażanie rozwiązań naprawczych przebiega powoli, a przynajmniej nie w tempie, które poprawi jakość życia.

Początek listopada 2015, krakowianie oddychają mieszanką, która może znacząco wpływać na funkcjonowanie organizmów. Brak jest jednak powszechnej informacji. Pomimo, że Program ochrony powietrza (dokument przyjęty przez Sejmik Województwa we wrześniu 2013 roku) określa, iż w takiej sytuacji urząd wojewody za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego powinien przekazać komunikat o wprowadzeniu II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza do powiatowych centrów zarządzania kryzysowego, a powiatowe centra zarządzania kryzysowego do gmin na swoim obszarze.

Przypominijmy, co nie zostało wykonane:

– powiatowe centra zarządzania kryzysowego oraz gminy zamieszczają na swojej stronie internetowej oraz ogłaszają w inny, zwyczajowo przyjęty na terenie gminy sposób, komunikat o wprowadzeniu II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza,
– powiatowe centra zarządzania kryzysowego (w porozumieniu z gminami) przekazują do dyrektorów jednostek oświatowych (szkół, przedszkoli i żłobków) oraz opiekuńczych informację o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń,
– powiatowe centra zarządzania kryzysowego (w porozumieniu z gminami) przekazują do dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej informację o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń.

Czekamy więc cierpliwie na oficjane ostrzeżenie, a tymczasem SUGERUJEMY, TYM KTÓRZY TYLKO MOGA, NIE WYCHODZENIE Z DOMÓW.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.