Lokalny Program Osłonowy – zasady
Ilustracja: http://www.mops.krakow.pl/
Licencja ilustracji:  Wszelkie prawa zastrzeżone

Lokalny Program Osłonowy – zasady

Lokalny Program Osłonowy został opracowany z myślą o osobach, które poniosą zwiększone koszty grzewcze lokalu, związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Przesłanki do uzyskania pomocy:
– trwała zmiana systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych, poprzez który należy rozumieć ogrzewanie: gazowe, elektryczne, olejowe (lekki olej opałowy), podłączenie do sieci miejskiej.
– dochód nie przekraczający, w przypadku:
– osoby samotnie gospodarującej – kwoty 2439 zł
– rodziny – iloczyn liczby osób i kwoty 1368 zł (np. dla trzyosobowej rodziny 4074 zł).
– zobowiązanie do uregulowania opłat na rzecz dostawcy energii cieplnej służącej ogrzaniu lokalu
– faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków w lokalu, w którym w sposób trwały zmieniono system ogrzewania.

Zasady ustalania wysokości pomocy

Wysokość pomocy zależy od:
– powierzchni lokalu z uwzględnieniem liczby osób zamieszkujących w lokalu, np. nie więcej niż 70 m2 przy 6 osobowej rodzinie,
– stawki dopłat do 1m2 rocznie wynikającej z oszacowanego wzrostu kosztu ogrzewania 1m2 jednym z systemów proekologicznych.

Wysokość stawek:
MPEC – 13,09 zł
gaz – 21,90 zł
olej opałowy – 32,25 zł
energia elektryczna – 50,74 zł
– dochodu osoby/rodziny,

Szacunkowy koszt ogrzewania 1m2 dla poszczególnych rodzajów ogrzewania wyliczony został przy założeniu wskaźnika zapotrzebowania na ciepło w wartości 153Kwh/m2/rok.
Paliwo stałe będące podstawą wyliczeń wzrostu kosztów ogrzewania to węgiel.

Tryb udzielania pomocy
Pomoc przyznawana jest raz w roku kalendarzowym w formie zasiłku celowego lub zasiłku celowego specjalnego na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej. Warunkiem wszczęcia postępowania o udzielnie pomocy na dany rok kalendarzowy jest złożenie wniosku wraz z wymaganą dokumentacją w roku kalendarzowym, w którym ma zostać przyznana pomoc. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzone jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w trybie ustawy o pomocy społecznej przy udziale Wydziału Kształtowania Środowiska UMK, który dokonuje potwierdzenia dokonania trwałej zmiany systemu ogrzewania na jeden z systemów proekologicznych.

Treść uchwały przyjętej przez Radę Miasta Krakowa w dn. 20.11.2013 r.

Zasady udzielania pomocy w lokalnym programie osłonowym.

2 komentarze

  1. Czyste powietrze dla Krakowa – podsumowanie roku | Czyste powietrze dla Krakowa · Grudzień 30, 2013

    […] na paliwa stałe. Do wymiany pieców węglowych będą dopłaty wynoszące do 100% kosztów. Program osłonowypokrywający różnicę kosztów ogrzewania jest przewidziany dla osób niezamożnych oraz […]

  2. Pomoc na pokrycie zwiększonych kosztów grzewczych | Czyste powietrze dla Krakowa · Styczeń 24, 2014

    […] O dopłaty do różnicy rachunków za ogrzewanie mogą się ubiegać osoby, które wymieniły system ogrzewania i kwalifikują się do przyznawania pomocy według zasad Lokalnego Programu Osłonowego […]