Małopolska bez smogu?

Małopolska bez smogu?

Po uchwaleniu we wrześniu 2013 roku Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, nadszedł czas na aktualizację dokumentu głównie w zakresie dotychczasowych działań w regionie, jak też planów naprawczych w przyszłości.

W przeprowadzonym przez Małopolski Urząd Marszałkowski, w lipcu 2016 roku pierwszym etapie konsultacji społecznych, oddzew ze strony samorządów i organizacji pozarządowych wskazuje na potrzebę dalszych działań zwrówno z mieszkańcami, jak i z gminami.

Wnioski, jakie wpłynęły do Urządu dostępne są do wglądu na stronie powietrze.malopolska.pl

Jeden z postulatów to podjęcie prac nad uchwałą antysmogową w województwie. Po dobrym doświadczniu uchwały krakowskiej, czas na działania dużo szersze, które przyczynią się do realnej poprawy jakości powietrza w najbliższych latach, również w pozostawłych gminach wójewództwa.

Jak podaje UMWM:

prace nad przygotowaniem projektu zaktualizowanego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego potrwają do października 2016 r. Kolejnym etapem będą konsultacje przeprowadzone we wrześniu w Krakowie (12.09 i 19.09), Tarnowie (13.09), Nowym Sączu (20.09), Chrzanowie (21.09) oraz w Nowym Targu (22.09). W ich trakcie zaprezentowane zostaną proponowane działania, zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń w ramach nowego programu. Konsultacje społeczne projektu nowego POP dla województwa małopolskiego ruszą prawdopodobnie w listopadzie. W tym czasie będzie on opiniowany przez gminy i powiaty, a każdy mieszkaniec będzie mógł przedstawić swoje stanowisko, zgłosić uwagi i wnioski do przygotowanego projektu dokumentu. Natomiast w styczniu nowym Programem ochrony powietrza zajmie się Sejmik WM.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.