Mieszkańcy Krakowa! Mamy szansę na likwidację kolejnych 5 tys. pieców węglowych

Miejska Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (MPEC) wbrew głosu z końca ubiegłego roku, kiedy to Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa zignorowała zalecenie władz miasta Krakowa i nie przygotował projektów rozbudowy sieci ciepłowniczej. Postanowiono wtedy, że zamiast na działania antysmogowe zwiększyć nakłady, pozostaną na niezmienionym poziomie, za to wartościowe uznane zostało wyremontowanie siedziby.

Na szczęście wiosna przynosi nadzieję, że w MPEC drgnęło. MPEC przedstawiła plan inwestycyjny rozbudowy sieci ciepłowniczej w Śródmieściu Krakowa. Podczas konferencji prasowej w dn. 22 kwietnia 2014 r. Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Tadeusz Trzmiel powiedział, że

ciepło dostarczane przez miejską spółkę jest bardzo konkurencyjne cenowo w porównaniu z innymi dostawcami. Zależy nam, aby oferta naszej spółki trafiała do jak najszerszego grona klientów. Choć trzeba zdać sobie sprawę, że w przypadku MPEC każda inwestycja musi mieć ekonomiczne podstawy.

piec kaflowyTym samym Kraków zyskał szansę na likwidację 5 tysięcy pieców węglowych w Środmieściu, gdzie jak wiemy z inwentaryzacji Dzielnicy I (prawie cały obszar), II (częściowo) oraz fragment Dzielnicy VIII zlokaliowanych jest 5 891 sztuk palenisk.

Środki jaki MPEC planuej wyasygnować, to 175 mln zł na wstępny kosztorys inwestycji dla Śródmieścia. Dzięku temu możliwe będzie rozbudowanie istniejących 19,5 km sieci i 9 km przyłączy. Po rozbudowie otrzymamy przyrost o kolejne 25,6 km sieci i 9 km przyłączy. MPEC planuje wybudowanie też 915 nowych węzłów ciepłowniczych wraz z modernizacją istniejący ciepłociąg, podała pani Zdzisława Głód.

Obecnie na zinwentaryzowanym terenie jest 19,5 km sieci i 9 km przyłączy. Plan MPEC zakłada rozbudowę tej infrastruktury o kolejne 25,6 km sieci i 9 km przyłączy. – Dodatkowo chcemy wybudować 915 nowych węzłów ciepłowniczych, a także zmodernizować już istniejący ciepłociąg – wyliczała Zdzisława Głód prezes MPEC.

mobilny-punkt-MPECJak podaje Urząd Miasta Krakowa: wszystkich mieszkańców Krakowa zapraszamy do odwiedzenia mobilnego punktu informacyjnego MPEC, który będzie czynny od 22 do 25 kwietnia 2014 r., w godz. 15:00-18:00 u zbiegu ul. Bosackiej i Topolowej.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

1 Comment

  1. MPEC doradza ws. podłączenia budynku do sieci | Czyste powietrze dla Krakowa · Październik 7, 2014

    […] dniach 6-10 października 2014 r. poraz kolejny będzie można skorzystać z mobilnego punktu informacyjnego o przyłączeniu do sieci […]