Monitoring jakości powietrza na przystankach komunikacji zbiorowej

Monitoring jakości powietrza na przystankach komunikacji zbiorowej

Od 6 lipca 2015 roku Miejskiej Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie na ponad 200 monitorach w autobusach i tramwajach, a dodatkowo na 314 elektronicznych tablicach informujących o odjazdach uruchomiło wyświetlanie stanu jakości powietrza. Dane czerpane są ze stacji monitoringu jakości powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Podają stężenie pyłów zawieszonych PM10.

Tak więc, informację o jakości powietrza możemy czerpać z Internetu, ale też jest wyświatlana w przestrzeni miasta. Powszechnie dostępna.

Cieszy nas ten krok w stronę większej dostępności informaji wśród mieszkańców Krakowa oraz osób przyjeżdzających z krótszą, bądź dłuższą wizytą.

Biorąc jednak pod uwagę turystyczny charakter centrum miasta, może dobrym krokiem okazałoby by się wyświetlanie informacji również w języku np. angielskim.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.