Nowa platforma GIOŚ

Nowa platforma GIOŚ

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) uaktualnił Portal Jakości Powietrza. Informacje zawarte w Portalu grupują dane pozyskiwane na stacjach Państwowego Monitoringu Środowiska, głównie przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.

Dla przypomienia,

Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska. W skład Inspekcji wchodzą: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) oraz 16 wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Działalnością Inspekcji kieruje Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Portal Jakości Powietrza w Polsce.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.