Nowelizacja prawa ochrony środowiska – tzw. ustawa antysmogowa

Nowelizacja prawa ochrony środowiska – tzw. ustawa antysmogowa

Sierpień 2015 roku przyniósł szansę dla Polski na rzeczywistą, od kilku lat wyczekiwaną, poprawę jakości powietrza, którym oddychają Polacy. Już w 2013 roku kiedy tempo nabierała krakowska kampania antysmogowa, bardzo wiele razy zwracano uwagę iż rzeczystwista poprawja jakośc powietrza wymaga zmian legislacyjnych na poziomie Parlamentu.

Choć życzylibyśmy sobie szybszego działania i sprawnych prac podejmowanych przez posłów i senatorów, to dopiero zmierzch bieżącej kandecji Parlamentu sprawia, że szansa na to, że sejmiki województw będą mogły wprowadzać ograniczenia w zakresie spalania wybranych paliw oraz do nakładania norm jakości dla domowych pieców bez możliwości podważania przyjętych uchwał. Podobnie, nawet stwierdzenie nieważności uchwały małopolskiego Sejmku ws. ograniczania stosowania paliw stałych w Krakowie przez Naczelny Sąd Administracyjny da możliwośc podjęcia uchwały po raz kolejny (uchwała z 25.11.2013 roku opiera się na treści artykułu 96 POŚ).

Nowelizacja ustawy prawo ochrony środowiska dla pełnego wejścia w życie czeka na podpis Prezydenta RP. W ślad za głosowaniem Sejmu i Senatu, oczekujemy podpisu, a w ślad za nim poprawy jakości powietrza w Polsce.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.