Nowelizacja Programu ochrony powietrza – przyjęta!

Nowelizacja Programu ochrony powietrza – przyjęta!

W ślad za decyzją Rady Miasta Krakowa z 25 września, w dniu 30 września 2013 roku, podczas LXII Sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, radni stosunkiem głosów 31 do 1, przyjęli znowelizowany Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – „Małopolska 2023 – w zdrowej atmosferze”.

Przyjęcie dokumentu otwiera drzwi dla wejścia Krakowa w nową erę bez smogu. Kolejnym ważnym krokiem będzie podjęcie na podstawie art. 96 Prawa ochrony środowiska uchwały w sprawie określenia rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania na obszarze gminy miejskiej Kraków.

Relacje z obrad Sesji. by UMWM

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

2 komentarze

  1. Czyste powietrze dla Krakowa – podsumowanie roku | Czyste powietrze dla Krakowa · Styczeń 2, 2014

    […] sierpniu wspieraliśmy drugie konsultacje społeczne dotyczące Programu ochrony powietrza, który ostatecznie został przyjęty przez radnych województwa 30 września 2013 r. stosunkiem […]

  2. Znów wysokie poziomy zanieczyszczeń pyłami PM2,5 | Czyste powietrze dla Krakowa · Październik 29, 2014

    […] Jak nic, powietrze w Krakowie kwalifikuje się do ogłoszenia I stopia zagrożenia (tzw. kod żółty) o charakterze informacyjnym dla poziomów pyłu PM10 powyżej 50 μg/m³, lub poziomów stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki powyżej 125 μg/m³. Kod wynika z przyjętego we wrześniu 2013 roku Programu ochrony powietrza. […]