Ocieplamy dom przed kolejną zimą

Ocieplamy dom przed kolejną zimą

Jeżeli chcemy aby koszty ogrzewania były niższe, a w domu było ciepło, termomodernizacja jest zabiegiem niezbędnym.

Według różnych danych największe oszczędności zyskuje się na ocieplaniu ścian. Następnie jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Równie wysokie oszczędności daje ocieplenie dachu. Jednak przed wykonaniem powyższych prac należałoby zastanowić się nad dobrym zaprojektowaniem wentylacji, aby nie doprowadzać do zawilgocenia budynku. Osobnym źródłem oszczędności może być modernizacja systemu ogrzewania, kotłowni, instalacji grzewczej, które na ogół dają wyższe oszczędności i szybciej się zwracają niż ściany czy okna.

Ogólnie termomodernizacja jest tym korzystniejsza im mamy starszy i większy budynek. Przepisy sprzed 1985 roku nie regulowały warunków „ciepłochronnych” materiałów. Do tego Polska w tych czasach była potęgą w produkcji węgla. Liczyło się budownictwo szybkie i tanie. Budynki wybudowane przed 1985 roku zużywają około 250 kWh/m2/rok. Przeprowadzenie pełnej termomodernizacji takiego budynku daje oszczędności na ogrzewaniu ok. 50-70%. Dla budynków wybudowanych w latach 1986 – 1992 około 25-50%, a w latach 1993 – 1997 około 10-30%.

Obecnie obowiązujące przepisy nakazują przeprowadzenie przez projektanta kalkulacji strat ciepła dla nowego projektu. Budynek taki nie powinien tracić więcej jak 100-130 kWh/m2 pow./rok. Przepisy te jednak odnoszą się tylko do budownictwa wielorodzinnego i publicznego. W budownictwie jednorodzinnym inwestor sam musi zadbać, aby projektant przeprowadził takie kalkulacje. Większość dobrych biur projektowych załącza już takie kalkulacje do swoich projektów gotowych.
Obecnie występujące na rynku materiały pozwalają na osiągnięcie dużo większych oszczędności przy nieznacznie większych kosztach. Przyjmuje się, że dla budynków energooszczędnych straty ciepła nie powinny być większe jak 40-70 kWh/m2 pow./ rok, a niskoenergetycznych 15-40 kWh/m2 pow./ rok.

5090092053_9ddaa59880_b

Standardowe prace w przedsięwzięciach termomodernizacyjnych

• ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami
• usprawnienie systemu wentylacji, instalacja wymienników ciepła (rekuperacja)
• modernizacja lub wymiana okien i drzwi zewnętrznych
• modernizacja lub wymiana źródła ciepła (lokalnej kotłowni lub węzła ciepłowniczego) oraz instalacja automatyki sterującej
• modernizacja lub wymiana instalacji grzewczych
• modernizacja lub wymiana systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i instalacja urządzeń zmniejszających zużycie wody
• ewentualnie wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych np. kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę lub pomp ciepła

Korzyści z przedsięwzięć termomodernizacyjnych

• korzyści ekonomiczne – zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków, zmniejszenie kosztów ogrzewania poprzez ograniczenie zużycia energii
• wzrost wartości rynkowej nieruchomości
• poprawa wyglądu budynku – odświeżona, estetyczna elewacja
• korzyści zdrowotne – zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego (ciepło, zmniejszenie wilgotności, pleśni), większy komfort użytkowania budynku
• korzyści ekologiczne – spowolnienie eksploatacji nieodnawialnych źródeł energii, zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, uniknięcie kosztów zewnętrznych spowodowanych zmianami klimatu
• korzyści gospodarcze (makroekonomiczne) – zmniejszenie energochłonności gospodarki, poprawa konkurencyjności gospodarki, poprawa bezpieczeństwa energetycznego, uniezależnienie od importu surowców energetycznych

Oszczędności z inwestycji termomodernizacyjnych

Jak wynika z materiałów programu edukacyjno-informacyjnego „Dom Przyjazny” efekty realizacji poszczególnych przedsięwzięć modernizacyjnych są w każdym przypadku różne. Poniższa tabela określa przeciętne wartości osiągniętych efektów.

tabThermo

Termomodernizacja nie tylko zmniejsza straty ciepła i obniża koszty ogrzewania, ale również poprawia warunki użytkowania pomieszczeń. Jej efekty wspomaga prawidłowe korzystanie z systemu ogrzewania, wentylacji i instalacji ciepłej wody. Dlatego informowanie użytkowników budynków i podnoszenie ich świadomości w zakresie energooszczędności i ochrony środowiska stanowi istotne zadanie zarządców nieruchomości.

Dofinansowanie: http://www.wfos.krakow.pl/srodki-krajowe/dziedziny-finansowania/termomodernizacja

więcej:
http://www.termomodernizacja.pl/
http://www.energiaodnawialna.republika.pl/termomodernizajca.html
http://www.termowizja.biz/termowizja-termografia/termomodernizacja/termomodernizacja/
http://www.builddesk.pl/
http://www.egoterm.com.pl/