Park(ing) Day 2015 w Krakowie

Park(ing) Day 2015 w Krakowie

Trwa Tydzień Mobilności w Krakowie. W tym roku do obchodów przystąpiło 1680 miast.

Jednym z wydarzeń jest Park(ing)Day, który wisuje się idealnie ze swoimi korzeniami w Stanach Zjednoczonych, do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Połączenie słusznych idei owocuje nie tylko spojrzeniem na kwestie transportu, ale i powietrza oraz zieleni. W skosytemie wszystko jest powiązane. Tym samym podjemując się tego trudnego zadania, i my postaramy się naświetlić zależności między naszym codziennym poroszaniem się z użyciem środków transportu, potrzebą otoczenia się zielenią, jak też zależności, jakie wynikją z zachwiania – a sprowadzają się najkrócej mówiąc do problemów zdrowotnych z braku dostępu do czystego powietrza.

Zapraszamy dziś do Krakowa. Na Kazimierzu, przy ul. Paulińskiej 28-30 odbędzię się wydarzenie, podczas którego postaramy się choć w małym stopniu uzupełnić niedawne wycinki drzew i krzewów przy tej ulicy.

Startujemy o godz. 11.

Zapraszamy!

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.