Polski Alarm Smogowy jednoczy lokalne inicjatywy antysmogowe

Dziś odbyła się w Warszawie konferencja prasowa, podczas której lokalne inicjatywy zjednoczyły się w walce o czyste powietrze. Przesłaniem Polskiego Alarmu Smogowgo jest doprowadzenie do systemowej zmiany. Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej – normy dla rakotwórczego benzopirenu są przekraczane w skali kraju o 500%. Wraz z Bułgarią prowadzimy również pod względem zapylenia powietrza. Jakość powietrza pogarsza się wyraźnie w sezonie grzewczym, gdyż głównym źródłem tych zanieczyszczeń są domowe piece na węgiel i inne paliwa stałe. Z powodu fatalnej jakości powietrza każdego roku przedwcześnie umiera 45 000 Polaków. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem prowadzi nie tylko do chorób układu oddechowego, ale również do większego ryzyka wystąpienia nowotworów, zawałów serca, udarów mózgu, szybszego starzenia się układu nerwowego i wielu innych schorzeń.

Świadomość tego problemu rośnie, a w kolejnych miastach i regionach powstają społeczne inicjatywy na rzecz poprawy jakości powietrza. Jednak osiągnięcie realnych zmian w tym zakresie wymaga zmian w prawie krajowym. Dlatego też Krakowski Alarm Smogowy wraz z Dolnośląskim Alarmem Smogowym i Podhalańskim Alarmem Smogowym rozpoczynają kampanię na rzecz tych zmian pod hasłem Polskiego Alarmu Smogowego.

Podczas konferencji zaprezentowany został spot promujący kampanię i apel do władz Polski o niezbędne zmiany legislacyjne.


Apel do władz Polski
znajduje się na stonie polskialarmsmogowy.pl

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.