Porażonych przez choroby roślin też nie spalamy!
Ilustracja: MPO Kraków
Licencja ilustracji: Creative Commons LicenseUznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Porażonych przez choroby roślin też nie spalamy!

brazowy-mpo-krkBez roślin nie byłoby nas. Bardzo roślin potrzebujemy, ale czasem i one chorują.
Ale co wtedy zrobić z biomasą z nich powstałą? Spalić? Nie.
Oddać do kompostowania? Nie.
Oddać do bezpiecznego zutilizowania? Tak. Tylko komu i w jaki sposób?

Już tej jesieni, 2016 roku, mieszkańcy Krakowa oddający odpady zielone ze swoich ogrodów i działek, w ramach programu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie mogą w sposób selektywny oddawać również rośliny porażone przez choroby.

W dyspozytorni, w siedzibie MPO Kraków przy ul. Nowohuckiej 1 bez dodatkowych opłat można pobrać specjalnie oznaczone brązowe worki przeznaczone wyłącznie na odpady zielone, na które składają się części porażonych roślin.

Brązowe worki należy wystawiać wraz pozostałymi workami na odpady zielone według zasad programu, zgodnie z harmonogramem obowiązującym dla każdego Sektora i dzielnicy na jakie podzielony jest Kraków (te same sektory co do odbioru odpadów segregowalnych i komunalnych).

Ważne: w brązowych workach mogą znaleźć się jedynie rośliny lub ich części porażone przez choroby. Zostaną one poddane teremicznemu zniszczeniu w spalarni odpadów medycznych. Jak podaje Kraków.pl: Pozostałe odpady zielone, ze zdrowych roślin, oddawanych w standardowych czarnych workach trafią do Centrum Ekologicznego Barycz i przetworzone na kompost.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.