Poszerzenie strefy płatnego parkowania od lutego 2014
Ilustracja: ZIKiT
Licencja ilustracji: Creative Commons LicenseUznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Poszerzenie strefy płatnego parkowania od lutego 2014

Kraków obok wprowadzonego pod koniec listopada zakazu spalania paliw stałych, wymaga również ograniczenia ruchu samochodowego w centrum. Kilkanaście procent pyłów pochodzi z transportu samochodowego. Jeśli ograniczenia maja być skuteczne, to trzeba stosować metodę kija i marchewki. Marchewką ma być system Park&Ride, nowy tabor tramwajowy oraz kolej podmiejska z Wieliczki i Tarnowa. Strefa płatnego parkowania pełni trochę rolę kija. Kraków ma obecnie na 1000 mieszkańców więcej samochodów niz Berlin. Dlatego takie rozwiązania są konieczne.

Od 1 lutego, 2014 strefa zostanie poszerzona o kolejne obszary. Stare Podgórze, część Zwierzyńca, Łobzowa, Krowodrzy i Grzegórzki będą objęte strefą płatnego parkowania. Pierwsza godzina będzie kosztować 3 zł, druga 3,50 zł, 4,1 zł trzecia i po 3 zł za kolejną.
Tego typu działania powinny wpłynąć na zmniejszenie ruchu w centrum. Również znalezienie wolnego miejsca do zaparkowania będzie prawdopodobnie łatwiejsze.

W miastach zachodniej Europy, ograniczanie ruchu samochodowego w centrum jest stosowane od wielu lat. Oprócz pozytywnego wpływu na jakość powietrza i zmniejszenia hałasu jest to ruch w kierunku pieszych i rowerzystów. Oddawania miasta dla ludzi, nie koniecznie zmotoryzowanych.
Do roku 1979, po rynku głównym w Krakowie jeździły samochody. Dzisiaj regularny ruch w sercu miasta byłby nie do przyjęcia. W 2007 samochody zniknęły z małego rynku oraz z placu Szczepańskiego. Wcześniej pełniły funkcję parkingu, dzisiaj są przestrzenią dla ludzi.
Ostał się jeszcze Kazimierz, który niestety pełni funkcję wielkiego parkingu. Nie chodzi tutaj tylko o pobocza i chodniki przy ulicach ale również place i rynki tej zabytkowej dzielnicy.