Prezentacje z konferencji w Zakopanem 30.09.2015 „Więcej niż energia”

Prezentacje przedstawione podczas konferencji „Więcej niż energia – energetyka obywatelska dla czystego powietrza w Małopolsce„, która odbyła się w dn. 30 września 2015 roku w hotelu Belvedere Zakopanem.

Paweł Szypulski, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
Prezentacja kampanii „Więcej niż energia. Energetyka obywatelska” (.pdf)

Marek Józefiak, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
„Dobre praktyki i perspektywy rozwoju energetyki obywatelskiej – oferta dla samorządów lokalnych” (.pdf)

Katarzyna Kucharska, Małopolska Fundacja Energii i Środowiska
„Korzyści dla samorządów wynikające z Planów Gospodarki Niskoemisyjnej” (.pdf)

Tomasz Hamerski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
„Źródła finansowania energetyki obywatelskiej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” (.pdf)

Tobiasz Adamczewski, WWF Polska – „Źródła finansowania energetyki obywatelskiej – NFOŚiGW, WFOŚiGW, inne środki europejskie, taryfy gwarantowane” (.pdf)

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.