Program konferencji

Program konferencji

>>>PROGRAM KONFERENCJI<<< [pdf]

„KRAKOWSKIE POWIETRZE DZIŚ I JUTRO – perspektywy poprawy jakości powietrza w Krakowie do roku 2018”

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli różnych środowisk i dyscyplin, zajmujących się zagadnieniami jakości krakowskiego powietrza, w szczególności wojewódzkich i gminnych władz samorządowych, mediów lokalnych i ogólnopolskich, pracowników naukowych i przedstawicieli pozarządowych organizacji społecznych oraz do mieszkańców Krakowa. Podczas konferencji poza wysłuchaniem referatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się bieżącą sytuacją oraz planami na najbliższe lata w zakresie poprawy złego stanu krakowskiego powietrza.

>>>AGENDA KONFERENCJI<<<

10:00 – 10:30 Rejestracja uczestników

10:30 – 10:35 Przywitanie gości i otwarcie konferencji
Joanna Furmaga, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

Wyzwania dla niskoemisyjnych systemów ogrzewania budynków: eliminacja stosowania węgla i co dalej?

10:40 – 11.00 Informacja i edukacja kluczem do poprawy jakości powietrza w Krakowie
Małgorzata Małochleb, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

11:00 – 11:20 Wdrażanie Programu ochrony powietrza
Tomasz Pietrusiak, Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

11:20 – 11:40 Wdrażanie uchwały o rodzajach paliw dopuszczonych do stosowania
w Gminie Miejskiej Kraków, plan działania na lata 2014-2018
Ewa Olszowska-Dej, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, Urząd Miasta Krakowa

11:40 – 12:00 Program osłonowy dla mieszkańców Krakowa, zasady funkcjonowania i dystrybucji dopłat
Anna Szpytma, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

12:00 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:30 Zmniejszenie niskiej emisji na przykładzie Dublina. Wpływ jakości powietrza w latach 80. i 90. na zdrowie i śmiertelność mieszkańców
prof. Patrick Goodman, Dublin Institute of Technology

13:30 – 14:15 Obiad

Perspektywy rozwoju efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii jako skutecznych sposobów poprawy jakości powietrza

14:15 – 14:35 Termomodernizacja i odnawialne źródła energii jako najprostsza droga do zmniejszenia emisji
Dr inż. Marek Drożdż, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

14:35 – 14:55 Środki na poprawę jakości powietrza w Krakowie i Małopolsce w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-2020
Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

14:55 – 15:15 Czyste powietrze dzięki funduszom europejskim – postulaty organizacji pozarządowych
Przemysław Kalinka, Ekspert ds. funduszy europejskich, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć

15.15 – 15.35 Potencjał aktywności społecznej w zakresie obniżania niskiej emisji i promocji efektywności energetycznej
Andrzej Guła, Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy

15:35 – 16:00 Dyskusja końcowa, podsumowanie i zakończenie konferencji

Po każdym wystąpieniu przewidziana jest około 5-minutowa runda pytań do prelegentów.

Formularz zgłoszeniowy

Konferencja odbywa się w ramach kampanii „Czyste powietrze dla Krakowa”

ORGANIZATOR:

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
ul. Sławkowska 12, 31-014 Kraków
zielonasiec.pl
tel./fax 12 431 28 08

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.