Przełomowy program

Przełomowy program

Nowa wersja programu ochrony powietrza, w teorii oznacza mini rewolucję. Przede wszystkim dzięki zapisowi dotyczącego zakazu spalania paliw stałych oraz ciężkiego oleju opałowego w paleniskach domowych. Czas pokaże, czy różnica będzie widoczna w praktyce. Nie zawsze łatwo się udaje wprowadzić w życie ambitne plany. Teraz wszystko będzie zależeć od determinacji i solidności urzędników oraz osób odpowiedzialnych za wprowadzenie programu.
Niestety w programie pominięto kilka ważnych kwestii. Zapis na temat korytarzy przewietrzania miasta nie został wystarczająco wyróżniony i podkreślony. Również temat ochrony i zwiększania terenów zielonych został tylko napomknięty.
Na szczęście będzie można składać uwagi do nowego programu. jeśli zostaną one uwzględnione, to może powstać całkiem sensowny plan działania. Jeśli będzie sprawnie wprowadzony, to jest szansa, że za pięć lat będziemy oddychać o wiele lepszym powietrzem.

„Ten program to przełom. To zmiana jakościowa w stosunku do poprzedniego w zakresie wprowadzenia zakazu palenia w piecach paliwami stałymi”. „Mało szczegółowe zapisy dotyczące przewietrzania miasta i korytarzy powietrznych”. „Brak spójności programu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”. Tak o programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego mówili przedstawiciele środowisk ekologicznych na spotkaniu konsultacyjnym zorganizowanym przez przewodniczącego Komisji Ekologii i Ochrony Powietrza Rady Miasta Krakowa, Pawła Ścigalskiego.

Kilkanaście osób związanych ze stowarzyszeniami walczącymi o czyste powietrze w Krakowie, radni miasta i przedstawiciele dzielnic zebrali się w Urzędzie Miasta Krakowa, by omówić Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Radny Ścigalski – przewodniczący komisji ekologii i ochrony powietrza podkreślał, że program przygotowany przez Urząd Marszałkowski podjęty zostanie przez Sejmik Województwa Małopolskiego, natomiast Rada Miasta Krakowa będzie go opiniować. Jeszcze do 16 sierpnia można zgłaszać uwagi do programu. Wczorajsze spotkanie (1 sierpnia) miało pomóc zebrać opinie, sugestie i wnioski, które Rada Miasta Krakowa przekaże autorom programu.

więcej: krakow.pl