Przypominamy, gdzie sprawdza się stan jakości powietrza w naszym województwie
Ilustracja: WIOŚ w Krakowie
Licencja ilustracji:  Wszelkie prawa zastrzeżone

Przypominamy, gdzie sprawdza się stan jakości powietrza w naszym województwie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska działa dla zapewnienie standardów jakości środowiska poprzez egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska. Jak podaje na swoich stronach WIOŚ w Krakowie:

Zadania te są realizowane na podstawie opracowanych przez Inspektorat rocznych celów kontrolnych i wykonywanych kwartalnych planów kontroli.

WIOŚ w Krakowie nadzoruje 10 powiatów: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, suski, wadowicki, wielicki i miasto Kraków.
Delegatura w Tarnowie nadzoruje 6 powiatów: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski ziemski i Tarnów-miasto na prawach powiatu.
Delegatura w Nowym Sączu nadzoruje 6 powiatów: limanowski, gorlicki, nowotarski, tatrzański, nowosądecki i Nowy Sącz-miasto na prawach powiatu.

Dzienne, miesięczne i roczne dane o stanie jakości powietrza dla poszczególnych 23 stacji prezentowane są w postaci wykresów i tabel w Internecie. Zachęcamy do sprawdzania, szczególnie przed planowanym wyjściem z domu, w szczególności przed aktywnościami na powietrzu.

Adres strony internetowej: http://213.17.128.227

Plan pracy WIOŚ na 2015 rok.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.