Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę antysmogową

Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę antysmogową

W środę, 25 września podczas XXXIII Sesji Rady Miasta przyjęta została tzw. uchwała antysmogowa. Radni byli jendomyślni w sprawie kierunków działań dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza w Krakowie (projektodawca Grupa Radnych, Druk nr 1447, wyniki głosowania). To bardzo dobra decyzja, która przybliża nas w osiągnięciu poprawy jakości powietrza w Krakowie.

Kierunki działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w celu poprawy stanu jakości powietrza w Krakowie / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 1447

Kolejny krok należy do Radnych Sejmiku Województwa Małopolskiego. Już w poniedziałek, 30 września podczas XLII Sesji Sejmiku radni będą głosować nad uchwałą w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego”, w którym to właśnie duża część zapisów dotyczy Krakowa. Program poddany był dwurkotnie konsultacjom społecznym, w styczniu i w sierpniu 2013 roku, w których wypowiadali się mieszkańcy miasta i organizacje pozarządowe.

Na zakończenie procesu decyzyjno-legislacyjnego oczekujemy od Radnych Województwa przyjęcia uchawały o zakazie stosowania paliw stałych, na początek o zakaz w zakresie opalania w Krakowie węglem, choć kwestia zakazu stosowania drewna nie odchodzi w cień. Nadal pozostaje ważna, ze względa na ilość emisji szkodliwych substancji podczas palenia w domowych kominkach na terenie gminy Kraków (głównie emisji benzo(a)pirenu).

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.