Rozkład przestrzenny stężeń atmosferycznych zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10 na obszarze województwa małopolskiego
Ilustracja: Polski Alarm Smogowy
Licencja ilustracji:  Wszelkie prawa zastrzeżone

Rozkład przestrzenny stężeń atmosferycznych zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10 na obszarze województwa małopolskiego

W środę, 8 września 2016 roku odbędzie się prezentacja wyników badań przeprowadzonych przez Zespół Fizyki Środowiska na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego, których celem było oszacowanie rozkładu przestrzennego stężeń atmosferycznych zanieczyszczeń pyłem zawieszonym PM10 na obszarze województwa małopolskiego oraz Górnego Śląska, przy użyciu mobilnych platform pomiarowych.

Spotkanie odbędzie się w Krakowie w Centrum Energetyki AGH, w pawilonie C-6 przy ul. Czarnowiejskiej 36.

Organizatorzy proszą o potwierdzenie obecności na adres: polskialarmsmogowy@gmail.com

Program wydarzenia

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.