Sejmik Województwa Małopolskiego po raz drugi przyjął uchwałę atysmogową dla Krakowa

Sejmik Województwa Małopolskiego po raz drugi przyjął uchwałę atysmogową dla Krakowa

Drugi raz, bo jak pamiętamy temat był przedmiotem obrad Sejmiku Województwa w 2013 roku. Wówczas przyjęta uchwała, została zaskarżona do WSA, który ją uchylił, stamtąd trafiła do NSA, który wyrok WSA podtrzymał. Rok 2015 był więc rokiem podjęciem przez Małopolski Urząd Marszałkowski i Urząd Miasta Krakowa, Sejmik Województwa, organizacje pozarządowe i mieszkańców Krakowa starań na rzecz poprawienia uchylonej, a przygotowania lepszej po względem prawnym uchwały. Działo się to, zarówno poprzez dążenia do zmiany zapisów Prawa ochrony środowiska i słynnego już artykułu 96 (ustawa zmieniająca, przyjęta przez Sejm, podpisana przez Prezydenta RP w dn. 6.10.2015 r.), jak też szerokiej kampanii informacyjnej strony społecznej, mediów i różnych środowisk, poczynając od lekarskich, a na administracji kończąc.

Długa droga w walce o poprawę jakości powietrza w Krakowie doprowadziła nas do 15 stycznia 2016 roku. Było to głównie rzecznictwo zmiany i udział w konsultacjach społecznych. Czekamy teraz, po pierwsze na ukazanie się treści uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, a po drugie, z utęsknieniem na dzień 1 września 2019 roku, kiedy Kraków odetchnie.

Oczywiście w międzyczasie nadal będzie trwała kampania informacyjna skierowana do mieszkańców, której celem jest działanie na rzecz likwidacji w Krakowie, zarówno palenisk węglowych, jak i na drewno, a tym samym usunięcie możliwości termicznego przekształcania odpadów w instalacjach do tego nie dostosowanych.

Numer uchwały: XVIII/243/16.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.