Spalanie odpadów w piecach domowych – zagrożenie dla zdrowia i życia

Spalanie odpadów w piecach domowych – zagrożenie dla zdrowia i życia

W roku 2014 minie 25 lat od pamiętnego okresu, w którym w Polsce nastąpiła zmiana ustroju. Wolny rynek oraz kapitalizm zapełnił sklepy masą produktów, które wcześniej były znane tylko z Pewexu. Te kolorowe produkty przyszły do Polski w kolorowych, plastikowych opakowaniach. Niestety świadomość konsumencka oraz ekologiczna nie rozwinęła się tak szybko, jak bogactwo produktów.

Zanim pojawiły się produkty w plastikowych opakowaniach, soki i mleko w kartonach, oraz reklamówki foliowe, czymś normalnym było, że w okresie zimowym, do pieca wrzucano śmieci. Były to w większości opakowania papierowe. Napoje oraz mleko można było kupić w opakowaniach szklanych. Nie było butelek typu PET, a plastikowa reklamówka była rarytasem, używanym wielokrotnie, aż do rozdarcia się. O ile wtedy odpady były innego rodzaju i nie stanowiły dużego zagrożenia, to niestety w dzisiejszych czasach ich spalanie niesie ze sobą bardzo duże zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Nawyk wrzucania odpadów do pieca przetrwał do dzisiejszych czasów. Recyklingu nadal się uczymy, a świadomość ekologiczna wielu Polaków nadal kuleje.

Plastikowe butelki i reklamówki, kartony po sokach i opakowania po nabiale są traktowane jako paliwo, którym niektórzy dogrzewają swoje domy. Jednak piec zainstalowany w domu nie nadaje się do bezpiecznego utylizowania odpadów. Temperatura rzędu 200–500 °C, która panuje w piecu domowym jest zbyt niska aby proces spalania był kompletny. Domowe instalacje nie posiadają filtrów, a kominy są zbyt niskie.

Oprócz wszelkich plastikowych opakowań, torebek foliowych kartonów po sokach, do pieca również nie wolno wrzucać ubrań oraz mebli, które zawierają lakiery oraz barwniki.

W zależności od rodzajów odpadów, w procesie spalania uwalniają się różne niebezpieczne związki oraz pierwiastki, które wpływają negatywnie na ludzkie zdrowie. Szacuje się, że w trakcie procesu spalania odpadów, do atmosfery jest uwalnianych kilka tysięcy różnych związków chemicznych.

Oprócz tlenków siarki, węgla oraz azotu, w trakcie spalania odpadów, do powietrza przedostają się:

– bardzo niebezpieczne związki zawierające chlor – furany i dioksyny, które powodują kancerogenność, teratogenność (wady w rozwoju płodu), obniżenie odporności immunologicznej, osłabienia procesów wzrostu, osłabienie zdolności rozrodczych, zaburzenia neurologiczne i hormonalne,

– metale ciężkie uszkadzają układ nerwowy, zatruwają organizm i powodują zaburzenia w funkcjonowaniu wielu narządów,

– WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) są związkami kancerogennymi i mutagennymi. Wpływają na DNA oraz RNA. Uszkadzają narządy wewnętrzne.

Oddychanie powietrzem, które zawiera powyższe związki, powoduje nie tylko kaszel czy ból głowy, ale może wywołać choroby śmiertelne. Szczególnie narażone są małe dzieci oraz kobiety w ciąży, a także osoby starsze lub osłabione. Już czas abyśmy sobie uświadomili, że „niewinne wrzucenie” plastikowej butelki do pieca może być „gwoździem do trumny” naszych bliskich.

Więcej:
akademiaodpadowa.pl
fundacjaarka.pl