Sposób komunikacji pracowników UMK przed i po wprowadzeniu nowej strefy płatnego parkowania

Sposób komunikacji pracowników UMK przed i po wprowadzeniu nowej strefy płatnego parkowania