Środków na 2014 rok brak, ale wnioski można nadal składać

Środków na 2014 rok brak, ale wnioski można nadal składać

Działania kampanii antysmogowej nie trafiają w próżnię. Pomimo, że środki na zmienę systemu ogrzewania w puli przeznaczonej na 2014 rok zostały wyczerpane, wnioski można składać w dalszym ciągu.
Jak podają władze miasta w 2014 roku Gmina Miejska Kraków pozyskała ponad 24 mln złotych na wymianę systemów ogrzewania na proekologiczne.

W poprzednich latach 28 mln złotych rodzielono w następujący sposób:

 • w latach 1995-2009 – prawie 12 mln złotych,
 • w latach 2012-2013 ponad 16 mln złotych.

  Na lata 2015-2018 zabezpieczono środki z tytułu opłat i kar w budżecie Miasta Krakowa w wysokości 3 mln rocznie na zmianę systemu ogrzewania. W ramach dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w programu KAWKA oczekiwane jest 90 mln złotych. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego przewiduje się kolejne 150 mln złotych.

  Już złożone wnioski, być może zostaną sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Nierozpatrzone do tej pory wnioski z 2014 roku zostaną przeanaliowane w 2015 roku.

  Informacja o naborze wniosków dostępna jest na stronach BIP Miasta Krakowa.

  Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

  1 Comment

  1. WFOŚiGW w Krakowie dofinansuje działania antysmogowe | Czyste powietrze dla Krakowa · Wrzesień 2, 2014

   […] Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza w Krakowie trwają. Jednak dla ich skuteczności, potrzebne są środki finansowe. W związku z zaniedbaniami, jakie miały miejsce przez wiele lat teraz Kraków musi przyspieszyć z działaniami, przede wszystkim z likwidacją pieców na paliwa stałe, jeszcze w 2014 roku pomimo wyczerpania się miejskich środków. […]