Szkolenie dla nauczycieli – Wpływ jakości powietrza na zdrowie i życie mieszkańców. Diagnoza i rozwiązania

Zaproszenie na szkolenie dla nauczycieli „Wpływ jakości powietrza na zdrowie i życie mieszkańców. Diagnoza i rozwiązania”

Polska Zielona Sieć w ramach kampanii Czyste powietrze dla Krakowa zaprasza w czwartek, 20 listopada, 2014 roku na szkolenie dla nauczycieli pt. „Wpływ jakości powietrza na zdrowie i życie mieszkańców. Diagnoza i rozwiązania”. Spotkanie odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 43, im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Myślenicka 112, 32-020 Kraków-Swoszowice.

Gościem naszego spotkania będzie pani dr hab. med. Ewa Konduracka, z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, która opowie o wpływie zanieczyszczenia powietrza na życie i zdrowie mieszkańców Krakowa, w tym na dzieci i młodzież.

Według Europejskiej Agencji Środowiska Kraków w chwili obecnej znajduje się na niechlubnym, trzecim miejscu na 386 zbadanych w UE pod względem ilości dni z przekroczeniami normy jakości powietrza.
Zwrócimy uwagę nie tylko na genezę problemu ale i na rozwiązania możliwe do wprowadzenia dzięki wsparciu finansowemu ze strony miasta dla poszczególnych mieszkańców.

Ramowy program spotkania:
16:00 – otwarcie – Przywitanie zebranych
16:10Omówienie wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie,
wystąpienie Pani dr hab. med. Ewa Kondurackiej, Collegium Medicum UJ, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
17:00Monitoring jakości powietrza dla Krakowa (stacje i odczyt pomiarów),
Małgorzata Małochleb, Maciej Skinderowicz, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
17:30 – Pytania, dyskusja, rozdanie materiałów informacyjno-edukacyjnych
18:00 – Zakończenie – poczęstunek z produktów ekologicznych i pochodzących ze sprawiedliwego handlu.

FORMULARZ REJESTRACYJNY prosimy wypełnić do dnia 18.11.2014 r.

Czyste powietrze dla Krakowa to priorytet, do osiągnięcia, którego dążę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.