Posts Tagged "PM10"

Pyły zawieszone PM10 i PM2.5

Pył zawieszony PM10 Drobny pył zawieszony PM10 (particulate matter) jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne, takie jak…